Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Styrelse

Styrelserepresentanter vid Litorina Folkhögskola

Ordförande:


Lars Werner

lars.werner@advokatfirmanwerner.se

 

Karlskrona kommun:

Börje Dovstad
Ledamot
borje.dovstad@karlskrona.se

 

Lindy Olofsson

Suppleant
lindy.olofsson79@gmail.com

 

Region Blekinge/Östersjöinstitutet:

Nils-Ingmar Thorell
Ledamot
nilsingmar.thorell@ronneby.seLinda Ekström Sandstedt

Suppleant
ekstrom76@icloud.com

 

Föreningen Norden:

Birgitta Möller
Ledamot
birgitta.moller@admekon.se

 


Ann-Kristine Woltil

Suppleant
ankimattisson@hotmail.com

 

Karlskrona Företags och Hantverkarförening, KFH:


Eva-Marie Andersson
Vice ordförande
eva-marie.andersson@fabas.se

 


Maja Hallén
Suppleant
maja@rama.se

 

Övriga ledamöter:


Agrita Martinsone
Rektor
agrita.martinsone@litorina.fhsk.se

 

Krister Issal

krister.issal@outlook.com

 


Ronny Karlsson

ronnysan1943@gmail.com

 

Chatarina Holmberg

chatarina.holmberg@gmail.com

 

Jesper Woll

Personalens representant

jesper.woll@litorina.fhsk.se

 

Lotta Forsberg

Suppleant personalrepresentant

lotta.forsberg@litorina.fhsk.se

 

Jesper Magnusson

Studerandes representant

jesper.magnusson@litorina.fhsk.se

 

Revisorer

Niclas Bremström
Revisor
niclas.bremstrom@kpmg.se

 

Martin Åkesson
Lekmannarevisor
martin.akesson@almi.se

 

 

(Uppdaterad april 2019)