Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Om krisen kommer

Posted on nov 15, 2019

Hur förbereder vi oss för kriser i samhället?
I Sverige pågår ett intensivt arbete med att utforma och öva ett robust och förberett samhälle. Länsstyrelsen är inte lika synlig som blåljusmyndigheterna, men har en mycket central roll i att förbereda samhället för större påfrestningar och hantera händelser när krisen uppstår.

Martin Scheutz, Länsstyrelsen Blekinge, berättar om förutsättningarna för detta arbete och vad som är på gång i vårt län.

Aula Litorina torsdagen den 21/11 kl. 14.30.
Ingen förbokning och ingen entré.
Varmt välkomna!