Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Olovlig underrättelseverksamhet

Posted on feb 14, 2020

Vilken spännande föreläsning vi fick lyssna på idag! Göran Janrell berättade om sitt yrke inom säkerhetspolisen. Han förklarade olika begrepp som används inom underrättelseverksamheten och vilka typer av hot som finns och har funnits riktade mot Sveriges säkerhet. Enligt honom är en av Säkerhetspolisens centrala uppgifter att förebygga och därmed förhindra att ett brott sker överhuvudtaget. Olika metoder som underrättelsetjänsten använder belyste han också. Sedan berättade han om hur Sovjetunionen gjorde för att spionera i Sverige och vi lärde känna några ryska spioner som hade varit verksamma i Sverige under 50-talet, som t.ex. Nikolai Orlov, som var i Sverige för att värva svenska medborgare. Till slut påminde Göran Janrell om att värvningen pågår även idag i Sverige och vad man ska göra om man blir utsatt för ett värvningsförsök.
Tack för denna fängslande och lärorika föreläsning!
Vi blev också glada att se några nya ansikten i publiken! Tack alla för att ni kom och lyssnade på föreläsningen!

Text: Larissa von Bychelberg; Bilder: Larissa von Bychelberg, Bosse Vesterlund