Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Olovlig underrättelseverksamhet och spioneri

Posted on feb 10, 2020

Vi fortsätter vår spännande föreläsningsserie med ännu en spännande föreläsare: Göran Janrell, som kommer att hålla en föreläsning torsdagen den 13/2 med den fängslande rubriken ”Olovlig underrättelseverksamhet och spioneri”. Göran Janrell är utbildad i ”Hot- och riskanalys” hos BTH och har arbetat bl. a. med underrättelseinhämtning inom Säkerhetspolisen och med kriminalpolisunderrättelser. Bland hans arbetsuppgifter finns eller har funnits kontraspionage, säkerhets- och personskydd, spaning och dold inhämtning. Han har även gjort flera säkerhetsanalyser, hot- och riskbedömningar och är grundare till ”Safety and Security Service Consulting”, som upplyser om spionage och säkerhetsrelaterade frågor. Han håller regelbundet föreläsningar om olika ämnen som rör hans yrke och nu får vi välkomna honom till Litorina också! Visst låter det häftigt?!

Varmt välkomna på torsdagen den 13/2, Aula Litorina, kl. 14.30. Ingen förbokning och ingen entré.

Text: Larissa von Bychelberg