Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ökade möjligheter för personer med a-kassa

Posted on sep 1, 2014

Ett nytt beslut av regeringen ger personer med a-kassa möjlighet att studera kortare kurser vid folkhögskola.

Läs mer här: http://www.folkbildning.se/aktuellt/nyheter/2014/okade-mojligheter-till-omstallning-for-personer-med-a-kassa/