Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Nyskrivna sagor

Posted on apr 19, 2017

Kopiatorn går varm och sakta men säkert växer den härliga sagoskatten fram som våra vetgiriga seniorer har skapat under våren.

Eftersom sagorna skrevs i juletid så handlar många av dem om julen vilket vid närmare eftertanke är alldeles perfekt rent tidsmässigt och ur sagosynpunkt.

För julen kommer ju igen och som vi sjunger i visan:
– Men till nästa år igen kommer han vår gamle vän för det har han lovat!