Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Nyheter från projektet L2L

Posted on mar 23, 2015

Det fjärde projektgruppsmötet med Grundtvigprojektet L2L4AR är nu avklarat. Under två dagar i Estland har Lotta Kihlbert, Eva Rosén Engström och kursdeltagarna Josefine Karlsson och Emma Verngren varit i Tallinn och träffat representanter från övriga deltagande länder: Tyskland, Litauen,Nederländerna, Portugal och Italien. Den här gången fick varje land 45 minuter på sig att berätta hurman arbetar med subkompetenserna: organisation av information, samarbete och reflektion övertidigare utbildningserfarenheter. Vi från Sverige lät övriga deltagare vara med i en mindfulness-övning. Vi berättade också om hur vi arbetar med generations-och kulturmöten.

Lotta Kihlbert 2015-03-20