Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Nyanställd på Litorina!

Posted on jan 29, 2014

Vi på Litorina har äntligen hittat en drivande och kreativ person som kommer att ta över arbetet som Östersjöprofilansvarig och marknadsföringsansvarig! Åsa Bejdevi heter hon och börjar på Litorina redan på måndag den 3 februari!
Vi bad vår blivande kollega att presentera sig och här kommer en hälsning från henne:

Hej!
Åsa Bejdevi heter jag och i februari/mars tillträder jag tjänsten som Marknadsförare och Östersjöprofilansvarig vid Litorina Folkhögskola, vilket känns oerhört spännande!

Jag har arbetat som Internationell koordinator och Marknadsförare på Blekinge Tekniska Högskola sedan 2011 då jag flyttade med min familj till Blekinge. Från och med 2001 har jag arbetat bland annat som Internationaliseringsansvarig och Projektledare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Jönköping. Dessa arbeten har skapat många uppskattade kontakter både i Sverige och i andra länder.

Marknadsföring och interkulturell kommunikation genomsyrade min Magisterutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Jönköping. Under min studietid hade jag möjlighet att studera/praktisera i Australien, Japan, Tyskland, Israel och Indien. Jag har också haft förmånen att arbeta en längre tid i andra länder, vilket har varit mycket lärorikt.

Havet öppnar upp och binder samman. Vår vackra Östersjö har oerhört mycket att erbjuda, vilket Litorina Folkhögskola tar vara på. En unik profilering ger också unika möjligheter att kunna målgruppsanpassa och marknadsföra projekt, studieresor och utbyten.

 

Att inspirera till utlandsstudier och internationella samarbeten handlar ofta om att entusiasmera genom att peka på hur studenter och personal kan höja sin attraktionsfaktor på arbetsmarknaden med interkulturell kompetens i bagaget. Men det som egentligen händer är att vi, oavsett ålder, växer som människor när vi möter personer med andra etniska bakgrunder och erfarenheter. Den utvecklingen måste upplevas av var och en för sig för att fullt ut kunna förstås. Att arbeta med människor som befinner sig i en interkulturell utveckling är utmanande, lärorikt och helt fantastiskt!

Jag ser fram emot att samarbeta med kollegor och personal vid Litorina Folkhögskola!
Åsa Bejdevi

Välkommen Åsa!