Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Nya regler gäller för SMF-kurser

Posted on feb 1, 2012

Ett samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet har tecknats, vilket innebär att man kan få resebidrag enligt följande villkor:

  • efter behovsprövning av folkhögskolan
  • med billigaste färdsätt med lokaltrafik
  • under kurstiden efter att deltageren uppvisat och inlämnat kvitto
  • för maximalt 2000 kronor per person

Man har också möjlighet att få högre bidragsbelopp i studiemedel om man efter SMF-kurs(Studiemotiverande Folkhögskolekurs, 12 veckor som vänder sig till ungdomar mellan 18-24 år) väljer att studera vidare.
För att öka möjligheten för unga arbetslösa att slutföra sina avbrutna studier på grundläggande eller gymnasial nivå har riksdagen beslutat om ett högre bidragsbelopp i studiemedlen även för unga mellan 20 och 24år. För att få det högre bidraget krävs bland annat att du vid studiernas början är arbetslös och inskriven i jobbgarantin för unga eller i jobb- och utvecklingsgarantin.