Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Nya kurser startar på Litorina vecka 38

Posted on sep 4, 2015

14 september kl. 10:00: Mer än svenska
Kursansvarige Eva Rosén-Engström

14 september kl. 10:00: SMF
Kursansvarige Lotta Forsberg

14 september kl. 17.00: Möbelsnickeri och in-redning
Kursansvarige Anders Hiort

17 september kl. 13.00: Engelska för the Golden Years
Kursansvarige Andy Davey