Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ny kurs

Posted on nov 20, 2013

Framtid i uniform och socialt arbete

Vill du hjälpa människor i vårt samhälle? Är du intresserad och nyfiken på hur det är att arbeta inom uniformsrelaterade yrken? Syftet med kursen är att ge dig en möjlighet att själv kunna bedöma lämplighet och förmåga att utföra och trivas med uniformsrelaterade yrken och socialt arbete. Exempel på yrken du kan orientera dig i är polis, räddningstjänst, tull, kustbevakning, kriminalvård och socionom. Oavsett inriktning så är möten med människor en central del. Därför innehåller kursen ämnen som kommunikation och beteende med syfte att träna förmågan att förstå och möta människor i olika situationer.

Kursstart 7 januari 2014.

OBS! Förlängd ansökningstid t.o.m 9/12!

Är du intresserad så kan du läsa mer under våra kurser.

https://www.litorinafolkhogskola.se/kurser/uniform-och-socialt-arbete/