Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

NOLLTOLERANS MOT UNGDOMSARBETSLÖSHETEN!

Posted on feb 13, 2012

Vi måste hjälpas åt!

Härmed inbjuder vi företag, offentliga aktörer och organisationer till seminarium på temat ”Vad kan vi göra mer för att minska ungdomsarbetslösheten”?

Mycket görs och resurser finns, men vi behöver alla hjälpas åt att hitta nya idéer och aktiviteter i vår strävan att ge ungdomar erfarenheter från arbetslivet allt från praktikplatser, sommarjobb och erbjudande om anställning.

Dag: Fredagen den 2 mars

Tid: 13.15 – c:a 16.15

Lokal: Litorina Folkhögskolas nya aula, Gullberna Park

Agenda:

13.15 Inledning, Mats Lindbom, kommunalråd och moderator,Klas Wallström

13.30 Arbetsförmedlingen erbjuder! Nada Mladenovic ochAnders Johansson

14.00 Vad gör vi idag – Arbetsmarknadsenheten, Doris Larsson och Anne Kjellson,Karlskrona kommun

14.20 Kan skolan förebygga arbetslöshet?, utvecklingschef Tommy Rönneholm

14.40 Komvux, Per-Olof Hansson

14.50 Litorina Folkhögskola, rektor Agrita Martinsone

15.00 Paus och mingel med kaffe

15.20 Så gjorde vi! Jan-Anders Lindfors ABB High Voltage Cables

15.35 Introduktionsprogram hos Kockums, Anders Wallentin Kockums AB

15.50 Gruppdiskussioner ”Vad kan vi göra mer?”

c:a 16.15 Avslutning

Anmälan görs senast den 28 februari, till Karlskrona kommuns Näringslivsenhet gärna via E-post: naringsliv@karlskrona.se eller till vår servicetelefon 0455-30 30 41.

Välkommen!

Karlskrona kommun

Mats Lindbom
Kommunalråd

Carl-Axel Ottosson 0455-30 30 46
Enhetschef Näringslivsenheten

Mathias Wijk 0455-30 34 92
Näringslivsutvecklare