Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Niklas ”Skipper” Wiklund talar på temat säkerhet i Östersjön

Posted on dec 20, 2016

Den 19 januari klockan 14.30 föreläser Niklas Wiklund i Aula Litorina. Han är debattör och krönikör inom området försvar och säkerhet och driver även den frekvent citerade försvarsbloggen ”Skipper”. Niklas Wiklund är ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet. Föreläsningen ingår i Litorinas föreläsningsserie. Fri entré. 

niklas-skipper-wiklundjanuari