Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Niklas Skipper Wiklund föreläste på temat säkerhet i Östersjöområdet

Posted on jan 19, 2017

Niklas ”Skipper” Wiklund inledde i eftermiddags Litorinas föreläsningsserie.
En månghövdad publik fick höra om säkerhetsläget i vårt närområde under rubriken ”Östersjön – Fredens hav?”
Under en timma visade Wiklund upp en spännande men mycket skrämmande bild av vår situation. Han talade om vikten av att Sverige behöver lägga mer resurser på försvaret.
På ett mycket pedagogiskt sätt fick publiken en inblick i hur den svenska nedrustningen sett ut samtidigt som Ryssland satsat på nya vapensystem.
– Om vi ska ha en chans att kunna försvara oss så måste vi upprusta på en gång, menar Wiklund.
Tack för en bra föreläsning som inte lämnade någon oberörd!

Niklas Skipper Wiklund samtalar med Litorinas styrelseordförande Lars Werner.