Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Naturvandringar i Blekinge

Posted on nov 26, 2019

Är du intresserad av naturen i Blekinge? Kom och vandra med oss!
Låt oss uppleva våren tillsammans!

Vi träffas sexton måndagar under våren och hösten i Blekinges vackra natur. Siktet är inställt på faunan och floran omkring oss. Vid varje tillfälle kommer vi att tillryggalägga cirka åtta kilometer.

Tiden för efteranmälan är förlängd till den 23 mars.

Läs mer och anmäl dig!