Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Naturvandringar i Blekinge

Posted on jan 30, 2019

Välkommen till kursen Naturvandringar i Blekinge! Träffa våren tillsammans med oss! Betrakta den fina naturen omkring och se hur den förändras när värmen och solen kommer tillbaka. Siktet är inställt på faunan och floran i Blekinge. Vid varje tillfälle kommer vi att tillryggalägga cirka åtta kilometer. Ansökan och mer information: https://www.litorinafolkhogskola.se/kurser/naturvandringar-i-blekinge/