Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Natur- och språkvandring Trossö – Gullberna Park

Posted on feb 5, 2010

Fredagen den 5 februari anordnade Litorina en vandring där ett av syftena var att lära känna varandra. Detta blev en uppskattad avslutning på veckan.

På väg från Hamnkrogen i centrala Karlskrona genom Tyska Bryggaregården, Vämöparken över Koholmen till Gullberna Park stannade vi vid olika stationer där man kunde lära sig mycket om växt- och djurliv samt testa sitt engelska, svenska och danska ordförråd. Slutstationen på vandringen var folkhögskolan där alla deltagarna blev bjudna på lunch.

Stort tack till alla som kom och var med!