Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Närvaro och deltagaranteckningar

Närvarolista HT2016

Senaste Närvarorapport

 

Varning om för låg närvaro

(Bekräftelse om för låg närvaro)

 

Deltagaranteckningar AK HT16

 

(Instruktioner för mentorer)