Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Näringslivsdagen 2010: Litorina är med!

Posted on sep 9, 2010

Årets näringslivsdag på Telenor Arena Karlskrona är större och mer spännande än någonsin. Här finns vanligt flera högintressanta seminarier att besöka och på mässan får du möjlighet att träffa ett 100-tal uställare från hela regionen och företrädare för Karlskrona kommun och andra organisationer.

Litorina har varit med på Näringslivsdagen sedan början och kommer att göra en ännu större insats även i år. Kursen Cultural Business ansvarar för montern och marknadsföring för Litorina. Den 15 oktober
förläggs vår undervisning.

Rektorn Agrita Martinsone föreläser dessutom på huvudseminariet under rubriken En annorlunda väg till utveckling. Seminariet kommer att lyfta Litorinas sätt att stödja och främja personlig utveckling.

Karlskrona Företags- och Hantverksförening har publicerat ett detaljerat program för Näringslivsdagen 2010.