Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Morgonsamling om FN-Dagen den 24 oktober 2008

Posted on okt 24, 2008

Över hela världen firas den 24 oktober som FN:s födelsedag. Den här händelsen uppmärksammades även på Litorina: vår lärare Erik Hjertén och eleven Linda Johansson förberedde en morgonsamling.FN är en förkortning för Förenta Nationerna. Den 24 oktober 1945 grundades FN eftersom det var då som ett flertal länder godkände FN stadgan. I dag är ca 200 medlemmar från nästan alla världens länder med.