Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Morgan Karlsson från Karlskrona behandlingshem föreläser om droger, missbruk och beroende

Posted on okt 23, 2008

Beroende är ett större problem i vårt samhälle än man ibland kan tro, beräknat att ungefär 10 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av beroende.  Vi alla har åtminstone en person i vår omgivning som är drabbad av någon beroendesjukdom. Oftast handlar det om inte bara fysisk tillvänjning utan också psykisk. Allt detta kräver stora insatser  från samhället, därför att varje beroende påverkar minst 5 andra människor i ens närhet på ett negativt sätt.Karlskrona kommun har en avdelning som heter alkohol och drogsektionen som arbetar med beroendeproblematik.  Man kan dels få öppenvård som kan bestå av drogtester, abstinensbehandling,  12-stegsbehandling. Dessutom kompletteras detta med behandling för anhöriga som får kunskap om beroendesjukdomen och om att vara medberoende.