Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Möbelrenovering

Posted on feb 27, 2019

I Litorinas källare pågår det möbelrenovering för fullt. 
Det är etableringskursen som jobbar med temat ”Hemmet” och är därför i färd med att sätta sin prägel på möbler som behöver få ett ansiktslyft. 
Vi lär oss genom att göra samtidigt som vi nya ord och skapelser växer fram!