Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Mobbing mobilen och internet

Posted on sep 19, 2018

– Ni får aldrig sluta att bry er om ungdomarna ni ska jobba med. Ni tar ett stort ansvar den dagen ni börjar jobba i skolans värld och måste alltid säga till när ni hör saker som sägs som inte är okej. 
Så inledde Andreas Glingfors sin föreläsning inför Litorinas blivande lärarassistenter.

Andreas är polisen som för snart tio år sedan började engagera sig rejält för att stoppa den mobbningen som skolbarn utsätter varandra för via nätet. 
Varje år gör han enormt många föreläsningar landet runt om mobbning via mobilen och nätet vilket är ett problem som tyvärr inte minskar. 
– Om du vacklar inför konflikter med elever och föräldrar så har du inte i skolans värld att göra. Det låter hårt men vi som arbetar här måste våga prata med dem om och om igen, säger Andreas.

När mobbningen flyttar ut i den digitala världen uppstår det panik eftersom det blir en ofullständig kommunikation utan både röst, kroppsspråk och realtid.

– Skäll inte när en ungdom anförtror dig dumheterna hen redan gjort. Lär dem istället att undvika dem i fortsättningen, säger Andreas.

Tack Andreas för en mycket nyttig stund!