Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Minoritetsspråkskonferens

Posted on dec 5, 2019

– Att få tala sitt språk är en del av de mänskliga rättigheterna så i dag höjer vi kunskapsnivån om Sveriges fem minoritetsspråk. En av anledningarna till att vi har konferensen ihop med Litorina är att skolan är den enda skolan där man kan lära sig finska.
Så inledde Johanna Parikka Altenstedt, Jämställdhets och Integrationssamordnare på Länsstyrelsen i Blekinge, dagens Minoritetsspråkskonferens på Litorina Folkhögskola.
Under dagen har det pågått en konferens fylld av kunskap, härlig musik, mänskliga historier och mycket mer i syfte att ge representanter ifrån länets alla kommuner en kompetenshöjning i minoritetsspråkslagstiftningen.
– Sverige har fått kritik och det är vårt ansvar att skydda våra fem minoritetsspråk, berättade Johanna.
På ett mycket varierande sätt levererade dagens alla talare sin kunskap och de inbjudna musikerna bjöd på musik med anknytning till språken.
Eftermiddagen avslutades med en workshop där konferensdeltagarna tillsammans började diskutera hur vi kan bli bättre på att hjälpa invånare med minoritetsspråk. Många konkreta förslag formades som förhoppningsvis kan det bli grunden till en gemensam hjälp vi kan kalla för ”Blekinge Modellen”.

Stort tack till alla medverkande som gjorde konferensen så minnesvärd!

Se videoklippet där Andy och Larissa spelar