Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Minns ni 70-talets pappersloppa?

Posted on jul 16, 2017

Skolgårdens hetaste grej där man först fick säga ett nummer, sedan en färg och efter det fick man antingen svara på en fråga eller ta sig ann en uppmaning. 
I dag fick deltagarna i vår etableringsgrupp bekanta sig med detta pedagogiska verktyg. 
Det veks, färglades och där efter skulle det formuleras bra frågor! 
Sedan jobbade vi två och två med frågorna. 
Ett enkelt verktyg som rekommenderas varmt!