Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Minnen av det förflutna som en indikator på det nutida

Posted on dec 17, 2015

Höstens föreläsningsserie avslutades med en föreläsning om Gulag-arkipelagen. Tomas Sniegon från Lunds universitet tog publiken med i resan runt vissa minnesplatser i Ryssland som bland annat visar frånvaro av respekt för mänskliga rättigheter.

Från ett mausoleum där döde Lenin ligger som en välbevarad del av den sovjetiska epoken till det Röda torget där levande Lenin och Stalin väckta till livet av lokala komiker och skådespelare underhåller folk för pengar. Från Lubjanka fängelset till priviligerade begravningsplatser för högplacerade kommunister som avrättades under den stora terrorn på 1930-talet.

Tomas Sniegon illustrerade hur ryska folket och framförallt den politiska eliten hanterar minnen på plats genom att delvis eliminera, delvis helgonförklara och delvis förneka.

Efter föreläsningen tog rektor Agrita Martinsone ordet och läste några rader från boken ”Breven från Gulag. Kärlek och överlevnad i Stalins läger” av Orlando Figes. Kärlek har funnits i alla tider och ofta hjälpte just den att inte förlora det sista hoppet.

Föreläsningsserien kommer att fortsätta i vår.

DSC_0204 DSC_0205 DSC_0207 DSC_0209