Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Miljö, Klimat, Energi – 18 mars

Posted on mar 19, 2010

Den 18 mars genomförde vi på Litorina en hel dags debatt i grupper med 7-12 deltagare. De frågor som togs upp var kärnkraft, fossila bränslen och gasledningen på Östersjöns botten. Dagen har gett oss ett tillfälle att sätta oss djupare in i ämnet och träna vår argumentationsteknik. Deltagarna skulle ta på sig olika roller: argumentera antingen för eller emot eller granska debatten.

Människan har alltid varit beroende utav energi. Under en lång tid fick man lita på muskelkraft – antingen sin egen eller från hästen. Men de senaste två hundra åren medförde nya upptäckter och idag är vi beroende av en mängd olika energier. En del av dem kan inte räknas som hållbara. Debatten kretsar runt kärnkraften, fossila bränslen, alternativa energikällor, framtidens energiproblem och dess lösningar.

Det är viktigt att kunna förhålla sig till dessa frågor och temadagen har gett oss möjligheten att ta ställning till de här problemen.