Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Micke Gunnarsson föreläser den 21 maj!

Posted on maj 5, 2015

Micke Gunnarsson, samhällsentreprenör och föreläsare, kommer till Litorina folkhögskola med sitt föredrag ”Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli”. Föreläsningen sker i Aula Litorina den 21 maj kl 14.30. Alla är välkomna!

21.05 Micke Gunnarson