Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Mia Jonsson från Kvinnojouren i Karlskrona föreläser på Litorina

Posted on okt 2, 2008

Den 2 oktober fick vi på besök en duktig föreläsare – Mia Jonsson från Kvinnojouren i Karlskrona. Kvinnojouren i Karlskrona är en fristående ideell organisation med 1 anställd och 12 frivilliga som hjälper kvinnor som blir utsatta för familjevåld. Kvinnor i alla åldrar söker hjälp hos Kvinnojouren, men oftast är det kvinnor i 30-35 årsåldern som har 1-2 barn. Ibland är det också yngre kvinnor mellan 20 och 30.

Det är viktigt att inse att det inte är bara kvinnor som söker hjälp – män gör det också, men statistiken visar att kvinnor är i behov av hjälp oftare . Till en viss mån beror det på de stereotyper som finns i vår kultur: det är mycket mer skamfullt för en man att be om hjälp än för en kvinna.