Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Medborgarna och EU: projektet fortsätter

Posted on mar 3, 2010

I år kommer Litorina folkhögskola att forstätta samarbeta med FOLAC inom projektet Medborgarna och EU II. Projektets första del ägnades åt EU-valet 2009 och klimattoppmötet i Köpenhamn. Särskilt aktuellt är ämnet inför det annalkande riksdagsvalet som är planerat till september i år.

Projektet Medborgarna och EU II fokuserar på att öka kunskap om EU, medborgarnas ansvar för den gemensamma framtiden. Vikten läggs på att upplysa medborgarna om möjligheter att vara delaktiga i samverkan mellan politiker, allmänhet, näringsliv, frivilligorganisationer på framför allt lokal nivå.

Förra året anordnade Litorina följande evenemang inom projektets första del: EU-vecka med en rad evenemang såsom paneldebatt med politiker från sju partier, Carina Centréns föredrag om näringslivet och EU, Else Timms föredrag om Karlskrona kommuns arbete med EU-frågor, vårt eget EU-val på Litorina, Arne Bengtssons föreläsning ”Vart är Baltikum på väg efter fem år i EU?”, temadagen om klimat och miljö m m. På vår webbsida hittar du även ett bildreporatage om fjolårets arbete inom projektet Medborgarna och EU.