Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Medborgarna och EU – folkhögskolorna som arenor för samtal om EU och klimatet

Posted on mar 10, 2009

Under sådan rubrik startades det gemensamma EU-informationsprojektet  inför EU-valet i juni. Den 9 mars genomfördes upptakten för denna kampanj decentraliserat på 10 olika platser med webbsändringar från Folkbildningsrådet i Stockholm. Representanter från Litorina folkhögskola (Erik Hjertén, Andrei Matveyeu och Dasja Gerber) samt representanter från folkhögskolor i Jönköping och Kalmar samlades på Äderfors folkhögskola i Vetlanda. Hur påverkar EU oss och hur kan vi påverka EU? Hur kan vi arbeta lokalt med detta projekt? Alla dessa frågor försökte vi hitta svar på under dagen.