Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Mångfaldsfest i Karlskrona

Posted on mar 4, 2009

Det finns en trevlig tradition i Karlskrona: varje år arrangerar man en Mångfaldsfest, en fest som hjälper till att visa den etniska, språkliga, religiösa och kulturella mångfalden i ett numera ständigt förändringarnas Karlskrona. Evenemanget ger oss alla en möjlighet att lära känna musik, dans och sång från världens alla hörn. Det är säkert ett bra sätt att bekämpa fördomar, främlingsfientlighet, främlingsrädsla och rasism. Nu är det dags att planera årets Mångfaldsfest. Företrädare för Litorina folkhögskola (rektor Agrita Martinsone, sekreterare Therese Petersson och praktikant Dasja Gerber) deltog i Mångfaldsfestmöte som ägde rum den 2 mars. Vid sammanträdet närvarade också representanter från Senus (Hans Magnér), Integrationsstrateg för Karlskrona kommun (Leif Pettersson) och Nya Frisam (Berit Paulsson). Patric Siesing från Antidiskrimineringsbyrån i Blekinge var ordförande.