Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Liv i livet startar på Litorina vecka 39

Posted on sep 13, 2011

Aktiviteten Liv i Livet vänder sig till dig som av någon anledning inte är aktiv i arbetslivet, kanske på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Genom Liv i Livet får du motivationen till en nystart och upplevelser som kan lägga grunden för ett bättre liv, en återgång till arbete och egen försörjning.

Liv i Livet pågår under sex veckor och du träffar dina kurskamrater fyra dagar i veckan.

Är du intresserad, kontakta din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kommun.

Vi tar upp ämnen som är viktiga för dig och ditt välmående, exempelvis hälsa, kommunikation och medveten närvaro, så kallad mindfulness.

I Liv i Livet värnar vi såväl kroppens som själens välbefinnande och arbetar aktivt med att stärka din självkänsla och ditt självförtroende.

Vi lär dig också metoder för att hantera symtom och utmaningar som är en del av livet under en lång sjukskrivningsperiod eller vid arbetslöshet.

Bland övriga aktiviteter kan nämnas avslappning, promenader, skapande verksamhet och loggboksskrivning. Vi gör också olika studiebesök i närområdet.

Aktiviteten bedrivs inom ramen för Samordningsförbundet i Blekinge län (Finsam).Samordningsförbundet består av fyra samarbetsparter: Landstinget Blekinge, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets kommuner.

Vill du ha mer information, kontakta Liv i Livet:
E-post: livilivet@ltblekinge.se
Tel: 0455-735591
Vill du anmäla dig, kontakta din handläggare på försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Röster om Liv i Livet
”Har med hjälp av Liv i Livet och nya rutiner tagit mig ut ur mörkret.”
”Att mötas med i stort sätt samma erfarenheter i bagaget och tillsammans med andra hitta styrka är riktigt bra.”

”Man får vara som man är och vara tillsammans med andra som också mår som jag.”