Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorinas studieresa 2013

Posted on apr 8, 2013

Årets studieresa går till Finland och Estland. Målet är att få veta mer om dessa två länder! 56 stycken studerande kommer att följa med på resan både från Allmän kurs, Intensivsvenska kurs, Seniorkurs A och B samt Båtbyggarlinjen!

Vi önskar alla en lärorik och härlig resa!