Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorinas personal och styrelse reser till S:t Petersburg

Posted on jul 12, 2008

Styrelsen och personalen gjorde traditionsenligt en resa tillsammans inför skolårets start. För att fira skolans 15 årsdag var resmålet lite över det vanliga och vi åkte till St Petersburg.