Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorinas besök på Kronofogden

Posted on maj 11, 2011

Torsdagen den 12 maj åkte några elever från Litorina folkhögskola till Kronofogden, en statlig myndighet som driver in skulder. Deras huvuduppgift är att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Syftet med Kronofogdens arbete är alltså att minska antalet människor och företag som riskerar att skuldsätta sig.

Det går ofta ganska snabbt att människor hamnar i skuldfällan. De vanligaste orsakerna till detta är bland annat arbetslöshet, en allvarlig sjukdom, en skilsmässa eller oförmågan att hålla balansen mellan inkomster och utgifter. Att få ekonomin att gå ihop är inte bara ett problem för vuxna utan också för ungdomar. Vanliga orsaker till att de skuldsätter sig är till exempel mobilräkningar, SMS-lån och studieskulder.

Om en person lägger märke till att dess skuldbörda växer kan denne vända sig till Kronofogden. De vet inte bara hur man kan komma ur sin skuldsituation på ett bra sätt utan också hur man kan förhindra att hamna i skuldfällan en gång till. För att undvika skulder måste man följa några regler. Det är till exempel viktigt att betala sin hyra i tid och att göra en månadsbudget. Många människor känner skam när de hamnar i skuldfällan och en del människor skuldsätter sig om och om igen.

Vid återfall är det viktigt att man inte väntar för länge utan att man så snabbt som möjligt ber Kronofogden om hjälp. På studiebesöket lärde vi oss att personalen på Kronofogden verkligen gör ett mycket bra jobb och att deras insatser för överskuldsatta människor är värdefulla. Det var ett riktigt intressant och lärorikt studiebesök! Därför skulle vi gärna återigen vilja tacka Kronofogdens personal för mottagandet samt alla de elever som deltog i studiebesöket.