Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorinas arbete med projektet Inkludera Mera

Posted on dec 9, 2015

Projektet Inkludera mera, med syfte att bidra till ett mer inkluderande samhälle, har satt extra fokus på några av Litorinas pedagogiska aktiviteter.

Ofta är det sådant vi gör i vardagen som på olika sätt lägger grunden och öppnar upp för solidaritet och förståelse för människor med olika bakgrunder. Genom möten i olika sammanhang skapas såväl ny kunskap som gemenskap. Litorina har lyft fram och delat med sig av fyra olika metoder/arbetssätt till projektet.

  1. Generationsmöten
  2. Kulturarbetet
  3. Tema ”Hur ser en svensk ut?”
  4. Föresläsningsserie med ämnen inom ramen för projektet

3 december åkte Litorinas grupp i projektet ”Inkludera mera” (Eva Rosèn-Engström, Anita Ringborn, Besa Krasniqi, Masuma Rasouli) till Stockholm och träffade de övriga ca 30 medverkande folkhögskolorna i en gemensam konferens.

Konferensen påbörjades med välkomnande från projektledaren Ingegerd Akselsson Le Douaron. Därefter tog Roger Mörtvik ordet (statssekreterare i Utbildningsdepartementet sedan 2014).

”Folkhögskolorna har en unik ställning i världen. De satsar på utbildning som ger studerande möjlighet att ta en aktiv del i det demokratiska samhället, påpekade Roger Mörtvik. ”Folkbildningen har ett egenvärde i sig, för ett rikare liv och för att kunna påverka såväl sitt eget liv som samhället”, avrundade statssekreteraren.

Enligt Roger Mörtvik, behöver Sverige invandringen.

”Framåt kommer det behövas många människor i arbete inom skola och omsorg. Därför ska vi fortsätta utbilda i språk och förståelse för hur samhället fungerar. Det är en avgörande del i att bygga vidare på vårt demokratiska Sverige där alla har en plats”, poängterade Roger Mörtvik.

IMG_4581

Litorina folkhögskola var sedan en av sex folkhögskolor som under eftermiddagen föreläste om sitt arbete i projektet. Stort tack till Masuma, Besa och Anita som gjorde en jättefin insats genom att berätta om våra fyra ”metoder” på ett personligt och konkret sätt. 

Konferensen blev det sista gemensamma evenemanget inom ramen för projektet Inkludera mera. En sammanställning och metodhandledning bestående av de deltagande folkhögskolornas goda exempel kommer att ges ut och spridas till alla Sveriges folkhögskolor och deras samarbetsorganisationer under våren 2017. Ett utkast finns att läsa på skolan.

20151203_145659

Även om folkhögskolorna alltid har inkludering på agendan genom sitt gemensamma uppdrag så finns det ett behov och intresse av att fortsätta med projektet. Om och hur det i så fall ska ske får vi be att återkomma till.

IMG_4598

Utvärdering av konferensen