Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorinadagen 17 maj

Posted on mar 20, 2013

Litorinadagen firar vi i år med pompa och ståt då vår skola fyller 20 år!
Vi bjuder på öppet hus, föreläsningar, sång, musik och naturligtvis tårta! Alla är välkomna, ta med era vänner och kom till en födelsedag som vi sent kommer att glömma! Så glöm inte att boka in denna dag i er kalender!

Programmet under dagen är:

9.15 Inledning. Lars Werner – Litorinas styrelseordförande

09.30 Cecilia Wikström – EU parlamentariker. Tillsammans är vi starka

Musik med Liina och Elisabeth

11.00 -12.00 Göran Rydberg och hans vänner -Döv/blind folkhögskolelärare och fotograf.      Dövseende förblir dövblind
12.00 -13.00 Lätt lunch. Mingel

13.00-13.30 Agrita Martinsone, rektor. Utdelning av Litorinastipendiet

13.30 – 14.30 Gustav Fridolin – Riksdagsledamot. Värna den krokiga bildningsresan

14.30 Grattis på 20-arsjubileet! Tårta!

Litorina Folkhögskola är en personlig och tematisk folkhögskola som årligen tar emot över 200 studerande. Vi erbjuder kurser inom flera olika områden och det som är gemensamt för dem alla är att det finns en Östersjöprofil som avspeglar sig på olika sätt.  Till exempel har vi varje år en studieresa till något av våra grannländer runt Östersjön. I år går resan av stapeln under vecka 16 då Finland och Estland står på programmet. En tredjedel av våra studerande reser iväg och de andra har någon typ av Östersjötema ”på hemmaplan” under veckan!

Vi är stolta över att vara en av parterna i det internationella projektet South Baltic Training Programme, SBTP, som handlar om yrkesutbildning och entreprenörskap över nationsgränserna.  I projektet får studenter från olika länder möjlighet att praktisera på företag utomlands. Deltagande länder är Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Programmet löper över 2.5 år och avslutas i december 2014. Ett seminarium inom projektets ramar går av stapeln på Litorina Folkhögskola i vecka 17.

En nyhet för terminen är att vi regelbundet har ett Filosofiskt café, öppet för alla. Där diskuterar vi filosofiska spörsmål under informella former. Ett spännande forum!

Litorina Folkhögskola eftersträvar att vara en viktig aktör i Karlskrona, med utbildningar som möter samhällets efterfrågan och med en internationell utblick. Och vi vill vara en öppen skola där alla känner sig välkomna, med evenemang öppna såväl för våra studerande som för allmänheten!

Välkommen att kontakta rektor Agrita Martinsone: 

tel: 0455-36 76 10
 eller 073-356 23 36

mail: agrita.martinsone@litorina.fhsk.se