Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorina representerades vid en mottagning ombord på estniska minfartyget EML Wambola

Posted on maj 30, 2017

I fredags, den 26 maj, representerades Litorina Folkhögskola vid en mottagning ombord på det estniska minfartyget EML Wambola som gavs av kommendörkapten Johan-Elias Seljamaa, befälhavare över Standing NATO Mine Countermeasure Group 1 ( en av NATOs minsvepningsgrupper som har till uppgift att hålla borta minor från farleder och kuster i bl.a. Östersjön).

Litorina deltog med en lärare tack vare skolans engagemang i Pax Baltica, en konferens som varje år hålls i Karlskrona och som behandlar freds- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet.

Bilderna är tagna av CPO Christian Valverde, fotograf vid NATO Allied Maritime Command PAO.