Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorina på Utbildningsmässa den 23 mars

Posted on mar 23, 2010

Den 23 mars deltog Litorina folkhögskola i en Utbildningsmässa som organiserades av Arbetsförmedlingen i Karlskrona. Fem deltagare i kursen Cultural Business tillsammans med våra praktikanter Carina Dalve och Anastasiia Kobylina var värdar vid montern.

Arbetsförmedlingen brukar organisera detta evenemang två-tre gånger om året. Genom att besöka det kunde alla våra deltagare få information om jobb- och studiemöjligheter efter avslutade studier hos oss.

Lika viktig har mässan varit för Litorina folkhögskola. Vi fick en chans att sprida information om oss, våra kurser varav en del börjar snart: vår nya kurs för arbetssökande ungdomar och vår sommarkurs i ryska.