Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorina på årets Pax Baltica

Posted on okt 29, 2008

Den 16 oktober var flera lärare och elever från Litorina på Pax Baltica, årets seminarium i Chapmanskolans aula. Som en av många aktiviteter som Litorina brukar engagera sig i, var vi även denna eftermiddag på plats och lyssnade på den viktiga svenska debatten som handlade om gasledningen i Östersjön. Programmet var mycket intressant och diskussionen var bredare än förväntat. Debatten gav en större insikt och förståelse för olika ekonomiska, säkerhetsmässiga, miljö- och  historiska perspektiv inför den planerade gasledningen. Det hela började med att författaren Kjell Albin Abrahamson hälsade alla välkomna och presenterade de andra i panelen. Dan Svanell, Nord Streams talesman i Sverige, och Niklas Andersson, också från Nord Stream, ledde en bred presentation under rubriken Säkra gasleveranser till Europa. Nord Stream är en gasledning som byggs med syftet att överföra naturgas från Ryssland till Europeiska Unionen. Ledningen ska enligt planerna gå längs med Östersjöns botten. På det här sättet försöker man trygga Europas energibehov. Det handlar om en ledning som ska vara ca 1200 km lång och bygget planeras att vara färdigt år 2011. Därutöver blir det även en parallell ledning med samma kapacitet som ska börja användas ett år efter den första. Över 20 miljoner hushåll i europeiska länder ska försörjas med gas genom Nord Stream.