Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorina folkhögskola numera partner i ett utvecklingsprojekt tillsammans med SBTH

Posted on aug 29, 2012

Längs hela skolans historia har Litorina folkhögskola stött den internationella utvecklingen både inom utbildning och i ett Östersjö perspektiv.

Nu har Litorina blivit partner i ett internationellt utvecklingsprojekt – South Baltic Training Programme (SBTP). SBTP är ett projekt som har fått finansstöd från EU:s regionala program och syftar till att stödja internationellt samarbete bland yrkesutbildningsanordnare, studenter och företagare för att utveckla möjligheterna till att öka internationell arbetskraft över gränserna.

Yrkesstudenter från fem olika länder runt Östersjön – Sverige, Polen, Litauen, Tyskland och Danmark ska få chansen att lära sig om landets affärskultur, få en historisk överblick av regionsutvecklingen och att bli bättre i ekonomi samt projektledning.

Huvudaktiviteten under projekt är en praktikperiod på ett företag där deltagare ska få möjligt att utveckla en egen projektidé.

Det känns som en fantastisk och mycket spännande möjlighet!

Litorina är med som en av partnerna och vi ska marknadsföra projektet bland yrkesskolor i södra Sverige och rekrytera deltagare till projektet. Vi är också ansvariga för utbildningsmodulen samt lärare och coacher. Irina Sadakova är Litorinas projektansvarige .

Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande samarbete med SBTP och ett ökat medinflytande i Östersjöregionen!