Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorina Folkhögskola deltar på Näringslivsdagen 2012

Posted on sep 26, 2012

Näringslivsdagen arrangeras av Karlskrona kommuns näringslivsbolag och Karlskrona Företags- och Hantverksförening, KFH.

Mässan är öppen kl. 9 – 16 och vi räknar med ett 100-tal utställare.
Som besökare bjuds du in till huvudseminarium och miniseminarier under dagen. Tema i år är spränga gränser och hitta nya marknader.
I samband med Näringslivsdagens genomförande kommer KFH att ge ut en programtidning med reportage från näringslivet och med information om Näringslivsdagen m.m.

Plats: Tennishallen, Telenor Arena Karlskrona

Litorina kommer att delta på näringslivsdagen med en monter!