Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorina folkhögskola är ledare för ett internationellt projekt!

Posted on feb 5, 2012

Litorina folkhögskola är ledare för ett internationellt projekt, Nordplus som är ett samarbete mellan den 6 och 9 februari håller Litorina folkhögskola ett projektmöte för att skriva färdigt en projektansökan till Nordplus Vuxen program av Nordiska Ministerrådet.

Litorina tillsammans med partnerskap från Sverige, Lettland och Litauen börjar ett projekt som syftar att lyfta fram migrationsfrågor och dessa utmaningar som kopplas till migration som företeelse i Östersjöregion. Projektet kommer att utforska och bidra till disskusioner omkring migrationsfenomen som äger rum i den här regionen (invandrarpolitik, integration, vuxenutbildning, kulturkommunikation mellan olika nationaliteter, m.m.).

Skolan har tillsyn över hela processen och kommer att bli en inspirerande träffpunkt där forskare, lärare, elever samt alla intresserade sammanstrålar som vill samarbeta i projektet.

Första mötet äger rum den 6 februari och kommer att vara tre dagar för att utarbeta projektets innehåll och diskutera om planer och strategier angående projektet. Gäster representerar olika institutioner och profiler: Inese Šūpule Lettland, (Baltic Research Institute), Lars Hansson(Swedish Emigrant Institute) och sociolog, Andrejs Solopenko (Humanitarian perspektive).

Projektet har olika dimensioner både teoretiska och praktiska vilket inte utesluter varandra utan underlätta att utarbeta bästa lösningar och dra innehållsrika slutsatser. Detta i sin tur kan stimulera regionens utveckling.