Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Litorina får ny logga och modern grafisk profil

Posted on jan 11, 2010

Efter långvariga överväganden inom styrelsen och personalen i dialog med kursdeltagarna bestämde sig Litorina folkhögskola för att modernisera sin grafiska profil, ändra stilfärgerna och införa en logga med grafisk symbol.

Nu har även Litorinas webbsida anpassats till den nya stilen. Syftet med ändringarna är att stärka Litorinas varumärke och förbättra marknadsföringen för skolan. Den nya stilen och loggan har utvecklats av designbyrån Mustasch.

Dessutom tycker vi att det nya utseendet lyfter fram Litorinas anda på ett bättre sätt.