Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Lettlands honorärkonsuler sammankommer i Riga

Posted on jun 24, 2010

Den 8-9 juli 2010 är Litorinas rektor Agrita Martinsone med på en träff för Lettlands honorärkonsuler som äger rum i Riga.

I år hålls träffen för femte gången. Det är en möjlighet för Lettlands honorärkonsuler i hela världen att få bättre insikt i landets utveckling och framtida möjligheter, ta del av viktig information och utbyta idéer. Lettlands president Valdis Zatlers, premiärminister Valdis Dombrovskis och en rad ledande politiker medverkar i träffen. På agendan står frågor såsom ekonomisk tillväxt, turism, landets attraktivitet mm.

Att vara honorärkonsul är ett hedersuppdrag. Agrita Martinsone fick den här titeln år 2007 och representerar Lettland i Blekinge län.