Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ledig tjänst

Posted on jun 10, 2015

Litorina söker en lärare!
Litorina är en folkhögskola i Karlskrona vars främsta mål är att utveckla samarbetet runt Östersjön i form av gemensamma projekt, studentutbyte, studieresor och personliga kontakter. Vi erbjuder en unik kulturell miljö med deltagare av olika etniska bakgrund och livserfarenheter i diverse åldrar från 18 och uppåt. Vi söker en pedagog som brinner för att möta och utveckla människor såvä kunskapsmässigt som personligt. Ämnesområden vi i första hand behöver förstärkning i är Samhällskunskap, Religion och Historia. Även Svenska och Engelska kan till viss del vara aktuellt. Du kommer att jobba med varierande uppgifter i en dynamisk miljö som främjar personlig utveckling. Vi förväntar oss att du har stort intresse för samhällsfrågor i Östersjöregionen, internationellet samarbete och demokrati. I kombination med ämneskunskaper är det också viktigt att du brinner för människor och kan inspirera och entusiasmera. Du delar folkbildningens värderingar och vill bidra till våra målsättningar och vårt varumärke. Läs gärna mer om våra mål: http//www.litorina.fhsk.se

Läs hela annonsen