Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Läsårets tio största händelser inom Litorinas Östersjöprofil

Posted on jun 1, 2010

Läsåret 2009-2010 närmar sig slutet. Vi har skapat en sammanställning av de viktigaste händelserna inom vår Östersjöprofil. Här kommer händelserna i kronologisk ordning.

Träff med författaren Katarina Mazetti
Den 9-10 september var hela skolan på ute på tvådagarsexkursion (TDE) som gick till Aspan vid Ronneby. Prorgrammets höjdpunkt var en happening med författaren Katarina Mazetti som har skrivit bl a boken Blandat blod. Boken är högst intressant för Litorina då handlingen utspelar sig i två historiska miljöer på 900-talet: Blekinge (ön Storkö (dvs Sturkö) och Kievriket. Det som gör boken ännu mer intressant för Litorina är att huvudkaraktären är båtbyggare och att det ägnas mycket uppmärksamhet åt sjöfart.
Katarina Mazetti träffade oss på Aspan, läste ur sin bok och det blev en livlig diskussion om litteratur.

Forum Sverige-Litauen i Kedainiai
Den 18-20 september 2009 hölls Forum Sverige och Litauen i den litauiska staden Kedainai. Forumet handlade om ungdomsrättigheter i de två länderna. Deltagarna från både Sverige och Litauen samlades i Kedainai för att diskutera ungdomsrättigheter och vilka möjligheter unga människor har för att påverka sina liv. Litorina folkhögskola representerades på forumet av sju deltagare från kurserna Cultural Business och Allmän kurs.

Temadag om Finland
År 2009 uppmärksammades en viktig händelse i Nordens historia: 1809 – för exakt 200 år sedan – skildes Sverige och Finland åt och blev två länder. Litorina var med i pojektet Märkesåret 1809 som satte fokus på dels den dryga 600-åriga gemensamma historien mellan de båda länderna, dels dagens och framtidens relationer dem emellan. Den 9 november genomfördes i Sveriges skolor en temadag om Sveriges och Finlands gemensamma historia och dagens Finland.

Poltava och andra slagfält runt Östersjön
Tisdagen den 13 oktober kl 18.00 föreläste Bo Knarrström – författare och Sveriges främste slagfältarkeolog – på Litorina folkhögskola under rubriken Poltava och andra slagfält runt Östersjön. Med föreläsningen uppmärksammade vi 300-års minne av slaget vid Poltava.

Pax Baltica: Blev det som vi trodde?
Den 15-16 oktober 2009 arrangeras konferensen Pax Baltica i Karlskrona som i år är tillägnad 20 årsjubileet sedan Berlinmuren föll. Konferensen ägde rum den 15 oktober i Konserthuset och direktsändes även av TV-kanalen SVT24.
Titta på video från konferensen!

Distanskursen Business English & Baltic Studies
I år har Litorina genomfört sin första distanskurs som var ett viktigt inslag i skolans Östersjöprofil och har inneburit mycket för utveckling av det flexibla lärandet på vår skola.
Kursen samlade ihop ett flertal deltagare varav ca hälften var svenskstuderande från andra länder runt Östersjön: Litauen, Vitryssland och Ryssland. Det här projektet stöddes inom Folkbildningsrådets projekt Flexibelt lärande.

Baltic Green Day i Växjö
Den 8 februari 2010 fick Litorinas kurs Cultural Business möjligheten att åka till Växjö och vara med på Baltic Green Day – ett evenemang som anordnades av ungdomsprojektet YC3 och samlade ett 40-tal ungdomar från flera länder kring Östersjön: Polen, Litauen, Danmark och Kaliningrad/Ryssland.
”Vi tyckte att det var en unik erfarenhet att få lära sig om miljön och ungas åsikter om miljön på andra sidan Östersjön. Allt som allt var det en givande dag och vi tyckte det var kul och väl värt att besöka”, säger Katarina Staxäng från Cultural Business.

Ryssland: ekonomi, affärer, människor
Den 8 april tog vi emot Alexander Kudinov – en f d rysk diplomat – som höll en väldigt innehållsrik föreläsning om Ryssland. Föreläsningen fördjupade vår förståelse av Ryssland, dess historia och samhälle.
Besöket organiserades av kursen Cultural Business. Avslutningsvis hade deltagarna i Cultural Business också ett samtal om rysk affärskultur och affärsmöjligheter i samarbete med Ryssland

Studieresa till Kaliningrad och Klaipeda
Varje år i april organiserar vi en studieresa till något Östersjöland. Resemålet väljs i november genom en demokratisk omröstning där endast våra kursdeltagare har rösträtt. Årets studieresa gick till Kaliningrad i Ryssland och Klaipeda i Litauen.
Resan organiserades i samarbetet med Immanuel Kants universitet i Kaliningrad.

Litorinadagen: Musik från Östersjöländerna
Litorinadagen har blivit en tradition på vår folkhögskola. Vi håller öppet hus den här dagen och arrangerar intressanta evenemang som lockar publik. I år bjöd vi in författaren Gillis Herlitz som föreläste om kulturgrammatik och för att bjuda på något med Östersjösmak organiserade vi en stor konsert med musik från länder runt Östersjön. Alexandra Gävert, en konsertpianist av ryskt ursprung, Astrid Sjöberg Selling, Carina Klein och a capella-gruppen So Seven såg till att vi fick en oförglömlig upplevelse.

Vi tackar alla som har samarbetat med oss under det här händelserika läsåret!