Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Lärarassistenternas slutarbeten

Posted on maj 29, 2019

Idag har den första kullen lärarassistenter här på Litorina lämnat in sina slutarbeten. Redan tidigare i maj månad genomförde de den gemensamma praktiska examinationsövningen. 
Idag var det så dags för den individuella. Det genomfördes i seminarieform där var och en presenterade sitt resultat av uppgiften som gick ut på att skapa ett material som de har nytta av i sin framtida yrkesroll.

Vad vi fick ta del av i de olika seminarierna var en kavalkad av kreativitet, erfarenheter, kunskap och lärdomar som presenterades på olika men lika fantastiska vis. Examinationsuppgiften innebar att var och en var tvungen att gå igenom och repetera hela utbildningen för att få med så mycket som möjligt i form av fakta, övningar, metoder med mera. Därigenom har kunskap befästs och spridits ytterligare.
Bra jobbat allesamman!

/ Lotta, Lasse och Urban.