Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Lärarassistenternas praktiska examensarbete

Posted on maj 20, 2020

Just idag, när våren visat sig från sin allra bästa sida, var det dags för Litorinas Lärarassistenter att genomföra sitt praktiska examensarbete.
Årets uppgift var att organisera och genomföra en två timmars lång friluftsdag och platsen för uppdraget blev vår hemmaskog, det natursköna Gullberna.

I uppgiften ingick bedömning av förberedelser, helhetsbedömning, delaktighet, samarbetsförmåga mm.
De blivande Lärarassistenterna delades in i tre olika grupper som alla hade lika viktiga uppgifter för att lyckas med dagens helhets resultat.

Examensarbetet började för många av dem redan igår då inköp gjordes och då exempelvis riskgruppen hade en extra genomgång för att kunna hantera eventuella risksituasioner under dagen.
Förutom många lärdomar och klokheter för en blivande Lärarassistent så fylldes dagen dessutom med många härliga skratt.

Om klassen blev godkänd?
Absolut!
Grattis till er alla!